Misschien heb je het gevoel dat je vastloopt in het leven, je worstelt en je komt maar niet los van je verleden. Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen in je levensloop plaatsvinden, zoals seksueel misbruik, kom je soms op een punt dat je niet meer weet hoe je verder kunt en wilt. In de Hof van Eden word je geholpen om inzichten te krijgen in je denken, voelen en handelen.

Je kunt bij mij terecht voor verschillende problemen zoals:

  • vragen op het gebied van geloof
  • seksuele problemen na seksueel misbruik/incest
  • problemen met het stellen van grenzen
  • verwerking van trauma’s zoals huiselijk geweld, incest en seksueel misbruik
  • schuld- en/of schaamtegevoelens
  • ouderschap na traumatische jeugdervaringen
  • vergeving