Over Janita


Ik ben Janita Beijeman, getrouwd met Jaap en moeder van drie zonen van 21, 18 en 15 jaar. Verder ben ik psycholoog met ervaringsdeskundigheid. Tijdens de opleiding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie heb ik gedurende de stageperiode ruime ervaring opgedaan met het werken met vrouwen die getraumatiseerd waren door huiselijk geweld, zowel fysieke als ook psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en/of vernedering. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp: “Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd”. Hierdoor heb ik mij verdiept in een specifiek gevolg van seksueel misbruik waar in de hulpverlening nog weinig aandacht aan werd besteed, namelijk: moeite met seksualiteit.

Doordat ik zelf als kind seksueel misbruikt ben, heb ik zelf aan den lijve ondervonden hoe moeilijk intimiteit en/of seksualiteit kan zijn. Ook merkte ik tijdens de stage, tijdens de therapieën en in het contact met lotgenoten dat hier nauwelijks aandacht aan werd/wordt besteed. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik besloten heb om hier zelf onderzoek naar te gaan doen, want ik wilde weten of hier een oplossing voor was of voor gevonden kon worden. Ik heb veel geleerd van de gesprekken die ik gevoerd heb met hulpverleners en met mensen die seksueel misbruikt zijn in hun jeugd. Daarnaast heb ik ook veel geleerd van het literatuuronderzoek over dit onderwerp.

Ook heb ik een Post HBO-leergang gevolgd op Christelijke Hogeschool Windesheim. Tijdens deze leergang, “Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners”, heb ik geleerd hoe ik mijn ervaringskennis op een deskundige manier kan benutten in mijn werk als hulpverlener. Ik begrijp slachtoffers van huiselijk geweld als geen ander en ik weet hoe je uit het diepe dal kunt komen.

Dit filmpje was een onderdeel van mijn eindopdracht voor deze leergangWerkervaring

Opleidingen

01-03-2014 – 22-05-2019
HBO Bachelor Toegepaste Psychologie bij NCOI, met als specialisatie coaching.
Tijdens deze opleiding heb ik mijn stage gevolgd bij een psychologenpraktijk en bij ’s Heeren Loo in Apeldoorn. Tijdens deze opleiding heb ik de volgende vakken gevolgd: algemene psychologie, sociale psychologie, psychologie en persoonlijkheid, professionele communicatie, ontwikkelings- en levensfasepsychologie, sociaal psychologisch onderzoek, gedragsbeïnvloeding, klinische psychologie, casemanagement en systeemgericht werken, psychologisch onderzoek, crossculturele psychologie, intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding, coaching en begeleidingskunde en persoonlijke groei en zelfinzicht. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp: Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd.

01-09-2015 – 01-12-2015
WRAP Wellness Recovery Action Plan bij Stichting Herstel Talent

02-2018
Train de Trainer Samen helen. Gebaseerd op het boek: “Helen van seksueel misbruik” bij Netwerkorganisatie Hulpverlening na seksueel misbruik.

01-03-2019 – 02-12-2019
Leergang HBO-Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners bij Windesheim Zwolle.

28-05-2019
GGZ: Werken met een meldcode W2019 bij Augeo Academy.

17-09-2019
Basiskennis medicijngebruik GGZ bij Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

18-09-2019
Medicatieveiligheid en de medicijnrol bij Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

28-01-2021 – 29-01-2021
Transactionele Analyse 1-0-1 bij TA acedemie.