Ons zelfbeeld

Ons zelfbeeld is zo bepalend voor hoe wij in het leven staan. Wanneer wij op een positieve manier naar ons zelf kunnen kijken en weten wie wij mogen zijn, dan stralen wij dat uit. Helaas merk ik regelmatig dat mensen worstelen met hun zelfbeeld. Negatieve uitspraken van andere mensen hebben een negatief effect op hen. Juist de negatieve woorden die zijn uitgesproken blijven lang in hun gedachten rondzwerven en zijn vernietigend voor hun zelfbeeld.

Wat is het dan belangrijk om te ontdekken hoe God jou ziet, over jou denkt en over jou spreekt! En dat kunnen we lezen in Zijn Woord.

Psalm 139: 13, 14, 15: “Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.”

Mattheüs 10: 29-31: “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.”

Het leven van de Here Jezus op aarde laat Gods liefde zien. Hij troostte mensen, genas mensen, doden werden opgewekt, en Hij gaf Zijn leven voor ons allemaal, wat een liefde! Het kostte Hem alles, maar Hij betaalde die prijs voor jou!  

Het is zo belangrijk dat jij gaat geloven wat God zegt over jou, dan zul jij je gewenst, gewild en innig geliefd gaan voelen en dan ben je een gezegend mens!

Geef een reactie