In de begeleiding en ondersteuning is er eerst en vooral ruimte voor jouw verhaal en voor veiligheid en vertrouwen. Tijdens het gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt eerst gekeken of jij bij mij op de juiste plek bent. Ik kijk naar jouw klachten, je wensen en je (hulp)vraag. Er wordt verteld wat ik kan bieden en daarna besluit jij of je een hulpverleningstraject bij mij wilt volgen.

Ik bied je een veilige omgeving waarin jij centraal staat. Bij iedere cliënt lever ik maatwerk, afgestemd op jouw tempo en behoeften. Verder bied ik erkenning en herkenning die nodig zijn om veilig en vol vertrouwen met elkaar aan het werk te gaan. Bij mij ben je welkom met heel jouw verhaal. Ik bied psychologische hulpverlening en coaching waarbij ik gebruik maak van Rationele Emotieve Therapie, cognitieve therapie, de narratieve methode en pastorale therapie.

Bespreekbaar maken

Ik vind het belangrijk om huiselijk geweld, seksueel misbruik en incest bespreekbaar te maken. Door hierover te spreken en voorlichting te geven tijdens vrouwenevents en diverse bijeenkomsten wil ik een stem zijn voor al die mensen die lijden aan de gevolgen hiervan. Vaak is er sprake van enorme schuld-, schaamtegevoelens en eenzaamheid. Als gevolg hiervan wordt vaak te lang gezwegen. Ik wijs mensen er dan ook op dat het belangrijk is om hulp te zoeken want hier geldt: “Spreken is zilver, zwijgen is fout.”

Ik ben als psycholoog NIBIG geregistreerd Wkkgz geregistreerd (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en lid van NBTP en VvEd.