Hof van Eden

Hof van Eden is een praktijk waar vrouwen herstel kunnen vinden. In het bijbelboek Genesis lezen we dat het in de Hof van Eden perfect was, Adam en Eva wandelden in het paradijs en hadden het goed samen met God, tot de zondeval. Veel mensen zijn vandaag de dag veel kwijt geraakt in hun leven en dat kan allerlei oorzaken hebben. Je bent bijvoorbeeld gekwetst door andere mensen, misschien ben je mishandeld, of seksueel misbruikt of er zijn andere omstandigheden waardoor het leven erg moeilijk is voor jou.

Hof van Eden wil een veilige plek zijn, waar jij kwetsbaar mag zijn. Een plek waar je een glimp van Gods liefde speciaal voor jou mag ervaren. Hof van Eden wil een plek zijn waar de scherven van jouw leven weer bij elkaar kunnen worden gebracht om er vervolgens een mooie vaas van te maken, want jij bent uniek.

In de Bijbel kunnen we lezen over Jezus’ zorg voor vrouwen. Hij bemoedigde hen, had aandacht voor hen, herstelde en genas hen. Er was in Hem geen enkele veroordeling, maar een diepe liefde. Vanuit dit perspectief, wil Hof van Eden dienstbaar zijn en samen met jou de weg naar herstel ingaan.